Gudstjenester

Hver søndag er der gudstjeneste i de 11 kirker, som tilsammen danner folkekirkerne på Vestegnen. 26 sognepræster og et antal løst tilknyttede præster udlægger dagens tekst for de mange menigheder.

Udover den traditionelle søndagsgudstjeneste er der mange forskellige gudstjenester, som afspejler den store mangfoldighed, som de 9 sogne udgør: børnegudstjeneste, familiegudstjeneste, meditationsgudstjeneste, stillegudstjeneste, aftengudstjeneste, eftermiddagsandagt og mange flere.

   Gudstjenester