Erfaringsudveksling

Et provsti med tænketank, ERFA-grupper og samarbejde på kryds og tværs

Repræsentanter for alle sogne deltager og arbejder i provstiets tænketank med ideer til samarbejde mellem provstiets sogne. Visionsgruppen har blandt andet ført til oprettelsen af provstiets skoletjeneste og arrangerer workshops og inspirationsdage for menighedsråd og medarbejdere.

ERFA grupper for medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og præster

Grupper for menighedsrådenenes kasserere, kontaktpersoner og formænd er oprettet, med henblik på erfaringsudveksling og samarbejde. De 30 præster i Glostrup Provsti mødes 2-3 gange årligt til provstikonvent - og oftere i mindre konventer, eller til samarbejdsmøder i teams og arbejdsgrupper, fx. i forbindelse med fælles pilgrimsvandringer eller 2. Pinsedags udensdørs fælles gudstjeneste, Pinsesuset.

Der er blevet oprettet en erfa-gruppe for kommunikation i Glostrup Provsti. I gruppen kan sognenes kommunikationsansvarlige dele nyttig viden til inspiration, så sognenes kommunikation vedligeholdes og udvikles. I erfa-gruppen formidler både interne og eksterne aktører deres viden om eksempelvis hjemmeside, sociale medier og artikler til lokalmedier. Kontakt Glostrup Provstis kommunikationsmedarbejder for at høre nærmere.

   Provstiets kalender