Kirkerne på Vestegnen

I de fire kommuner Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallenbæk ligger der 13 kirker, 11 sognekirker og 1 fængselskirke, fordelt rundt om i områdets 9 sogne. 

Kirkerne har mere end 30 præster tilknyttet. To hospitalspræster er tilknyttet Glostrup Hospital og Psykiatrisk Center Glostrup. Hospitalspræsterne er samtidig sognepræster ved henholdsvis Glostrup Kirke og Opstandelseskirken. En præst er ansat under Kriminalforsorgen på Anstalten ved Herstedvester.

9 menighedsråd forvalter kirkeskatten i Glostrup Provsti, der indbetales af 60.000 folkekirkemedlemmer.

Gravsten med kors