Provstiudvalget

Provstiudvalget består foruden af provsten af en repræsentant for provstiets præster samt fire medlemmer, der repræsenterer hvert af provstiets ligningsområder. Sekretær er provstisekretær Lone Sørensen.

Formand: 
Provst Ove Kollerup Nielsen
Brøndbyøstervej 117A, 2605 Brøndby
E: OK@km.dk

Næstformand:  
Eli Hagerup, Vallensbæk

Øvrige medlemmer:

Tage Bauer, Albertslund
Benny Strømberg Klitbo, Glostrup
Jens Olsen, Brøndby

Sognepræst

Mette Hald Mikkelsen, præsterne i Glostrup Provsti

Se oversigten over møder i provstiudvalget 2024

 

Fra venstre: Provst Ove Kollerup, næstformand Eli Hagerup, Benny Klitbo, Mette Hald Mikkelsen, Tage Bauer og Jens Olsen