Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen

Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen er et gratis tilbud til alle folke- og privatskoler i Glostrup Provsti, Rødovre-Hvidovre Provsti og Høje Taastrup Provsti.

Skoletjenesten udarbejder og tilbyder undervisningsprojekter og lærerkurser til grundskolen med udgangspunkt i faget kristendomskundskab og ofte med inddragelse af ét eller flere af skolens andre fag, fx dansk, musik eller fysik. 
Alle undervisningsprojekter tager udgangspunkt i de faglige mål for skolens fag og understøtter folkeskolens fokus på dannelse, og ambitionen er, at projekterne er med til at højne det faglige niveau i såvel kristendomskundskab som i skolens øvrige fag. Projekterne er udarbejdet sådan, at alle elever uanset deres religiøse eller kulturelle tilhørsforhold kan deltage.

Skoletjenestens hensigt er også at fremme samarbejdet mellem de lokale skoler og folkekirker – ofte i samarbejde med øvrige lokale kulturinstitutioner såsom museer og teatre. Det er i den forbindelse centralt at formidle viden inden for en ramme, hvor eleverne frit kan gå i dialog med lærere og andre fagpersoner de møder, fx præster, organister, museumsinspektører og lignende

Det er er menighedsrådene i de tre provstier, der har vedtaget og financierer Skoletjenesten gennem provstiudvalget.
Du kan læse mere om Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen her

   Koncerter og foredrag i kirker og sognegårde