Møder i provstiudvalget 2024

Møde den 17. januar 2024
Mødet blev udsat til februar 2024

 

Møde den 15. februar 2024
Dagsorden / Referat

 

Møde den 20. marts 2024
Dagsorden / Referat

Møde den 23. april 2024
Dagsorden / Referat

 

Møde den 29. maj 2024
DagsordenReferat

 

Møde 25. juni 2024

Dagsorden / Referat